2007

Οκτώβριος 2007

1. Παρουσίαση και εκπαίδευση στο TC2 στο Raleigh

2. Έκθεση για την εκπαίδευση στο forum του προγράμματος EQUAL από τον ΣΕΠΕΕ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΙΤΑΜ-ΑΒ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η εξαιρετική εμφάνιση και επιτυχία της ΣΙΤΑΜ-ΑΒ στην έκθεση SPESA στο Miami τον Μάϊο, οπου ανακυρήχτηκε ‘first of the Cool Stuffs – of Hot Technologies Transforming the Industry’είχε μία σημαντική συνέχεια.

Αυτή ήταν η συνεργασία της ΣΙΤΑΜ-ΑΒ με τον γνωστό και μοναδικό στο είδος του οργανισμό TC2 που εδρεύει στην Βόρεια Καρολίνα στην Αμερική επάνω στα προγράμματα TELESTIA της ΣΙΤΑΜ-ΑΒ.

Το TC2 είναι ένας οργανισμός που προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση σε εταιρείες και μέλη τους σε όλη την Αμερική.’Εχει μία πολύ σημαντική συμμετοχή στην ανάπτυξη της τεχνολογίας για την παραγωγή του ρούχου και είναι η δυναμική μηχανή που τραβαέι μπροστά αλλά και ακολουθεί τις ανάγκες αυτού του κλάδου.

Η ΣΙΤΑΜ-ΑΒ εκλήθει στην έδρα του TC2 στο Raleigh οπου με την ομάδα της εκπαίδευσε τους εκπαιδευτές του TC2 Ηδη μετά από αυτό συμφωνήθηκε η συνεργασία ώστε το TC2 ξεκινάει με το Νέο Έτος προγράμματα εκπαίδευσης που βασίζονται στα προγράμματα υψηλής τεχνολογίας TELESTIA της ΣΙΤΑΜ-ΑΒ, προς όλους τους συμμετέχοντες.

Παρόμοια η ΣΙΤΑΜ-ΑΒ παρουσίασε το νέο λογισμικό CAD TELESTIA CREATOR σε μεγάλες εταιρείες στην Αγγλία και ξεκινάει συνεργασία μαζί τους. Η ΣΙΤΑΜ-ΑΒ παρουσίασε τα προγράμματα TELESTIA για πρώτη φορά στο κοινό στο forum του προγράμματος equal του ΣΕΠΕΕ στην Αθήνα τον Δεκέμβριο όπου πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα έδειξαν ενδιαφέρον.

Ιούνιος 2007

1. London, Textile Institute Seminar, presentation of Telestia programmes to school teachers.

2. Nottingham College, training of tutors.

3. MMU, Hollings, Textile Institute Seminar Presentation of Telestia programmes to school teachers.

4. MMU Hollings, training of teachers from Scotland and London.

Μάϊος 2007

1. IAF Convention Miami, presentation of Telestia Trainer and Telestia Creator.

2. Hollings MMU in Manchester, Presentation to tutors of Telestia II