2002

Οκτώβριος 2002

Σεμινάριο στις εκπαιδεύτριες τις Εργατικής Εστίας στη μέθοδο διδασκαλίας eTelestia και στο σχεδιασμό στα Ελληνικά.

Απρίλιος 2002

Ομάδα μαθητών στην έκθεση Γούνας Καστοριάς σε παρουσίαση των εργασιών τους.