2003

Μάιος 2003

Παρουσίαση του προγράμματος eTelestia στην μεγάλη Έκθεση ΙΜΒ
Παρουσίαση του προγράμματος eTelestia στην μεγάλη Έκθεση ΙΜΒ

Παρουσίαση του προγράμματος eTelestia στην μεγάλη Έκθεση ΙΜΒ στην Κολωνία στο περίπτερο στης GROZ-BECKERT μαζί με το
Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen.

Μάρτιος 2003

Παρουσίαση του eTelestia σε καθηγητές του London College of Fashion του Λονδίνου.

Φεβρουάριος 2003

Παρουσίαση του προγράμματος eTelestia στην έκθεση Learntec στην Καλσρούη στο περίπτερο του Cedefop.

εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγών Leonardo
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγών Leonardo

Από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγών Leonardo σπουδαστές της SITAM-AB στο Παρίσι σε διάφορες δραστηριότητες.

Από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγών Leonardo σπουδαστές της SITAM-AB στο Παρίσι σε διάφορες δραστηριότητες.

Από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγών Leonardo σπουδαστές της SITAM-AB στο Παρίσι σε διάφορες δραστηριότητες.

Από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγών Leonardo σπουδαστές της SITAM-AB στο Παρίσι σε διάφορες δραστηριότητες.

Από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγών Leonardo σπουδαστές της SITAM-AB στο Παρίσι σε διάφορες δραστηριότητες.

Από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγών Leonardo σπουδαστές της SITAM-AB στο Παρίσι σε διάφορες δραστηριότητες.

Ιανουάριος 2003

Αξιολόγηση του προγράμματος eTelestia στα γραφεία της Commission στο Λουξεμβούργο.