2004

Νοέμβριος 2004

πρόγραμμα TELESTIA II

Το πρόγραμμα TELESTIA II στοχεύει την παραγωγή ενός ευέλικτου συνόλου εκπαιδευτικού υλικού για επαγγελματική εκπαίδευση, στην μόδα και το ρουχισμό, με τη μορφή on-line eLearning εργαλείων.

Αυτά θα παραδίδονται μέσω του Internet η μέσω CD, σε τρεις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, και Ελληνικά. Το συγκεκριμένο θέμα της ενότητας θα είναι: Προηγμένο επαγγελματικό ράψιμο μηχανής, τεχνικές τελειώματος και διαδικασίες ετοιμασίας υφάσματος.

Τα αποτελέσματα του TELESTIA IΙ θα βοηθήσουν νέους σχεδιαστές και τεχνικούς που εισέρχονται στο Ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό να αποκτήσουν σημαντικές και απαραίτητες ικανότητες.Θα τους βοηθήσει να ενισχύσουν το προφίλ μεικτών δεξιοτήτων απαραίτητα για την προώθηση της Βιομηχανίας Ενδύματος, χρησιμοποιώντας απλές μεθόδους με ακριβή αποτελέσματα και γρήγορες διαδικασίες. Το υλικό για τα περιεχόμενα θα συλλεχθεί από πηγές όλων των συνεταίρων και θα προσαρμοστεί και θα οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η παρουσίαση για εκπαιδευτικό σκοπό να είναι ξεκάθαρη και να μαθαίνεται εύκολα στον μικρότερο πιθανό χρόνο.

Ο συνεταιρισμός στοχεύει στην συλλογή και καταγραφή μιας μεγάλης συλλογής δεξιοτήτων και διαδικασιών οι οποίες βρίσκονται στα πρόθυρα της εξαφάνισης κυρίως λόγω της συνταξιοδότησης του έμπειρου προσωπικού αλλά και από την έλλειψη ικανοποιητικής εκπαίδευσης σήμερα.

Το TELESTIA II χρηματοδοτείται από το Leonardo da Vinci δεύτερη φάση 2000-2006. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2006. Οι εταίροι του προγράμματος είναι:

  • SITAM-AB (Greece)
  • Centres AFPA Creteil (France)
  • The Manchester Metropolitan University (UK)
  • Skillfast-UK, Sector Skills Council for the Apparel, Textiles and Footwear Industry (UK)

Σεπτέμβριος 2004