2005

Νοέμβριος 2005

Skillfast Conference ‘Doing the Business’ for schools and industry in Manchester.
Skillfast Conference ‘Doing the Business’ for schools and industry in Manchester.

Skillfast Conference ‘Doing the Business’ for schools and industry in Manchester.

Μάρτιος 2005

European Seal of Excellence in Multimedia

Η eTelestia κερδίζει Ευρωπαϊκό Βραβείο

Η eTelestia επιλέχθηκε ανάμεσα από 100 υποψήφιες εταιρείες για να λάβει την European Seal of Excellence in Multimedia το 2005.
41 εταιρείες από 13 χώρες έλαβαν τη σφραγίδα, αλλά μόνο λίγοι επιλεγμένοι έλαβαν την υψηλότερη διάκριση, την Platinum Seal.

Η ομάδα της eTelestia είναι υπερήφανη που είναι μία από αυτές τις διακεκριμένες εταιρείες. Η European Seal of Excellence in Multimedia επιβραβεύει τις εταιρείες ΤΠΕ και ψηφιακών μέσων με εξαιρετική εμπειρία στο μάρκετινγκ.

Η σφραγίδα (Seal) χορηγείται ετησίως από την European Multimedia Associations Convention (EMMAC) στο πλαίσιο του European Multimedia Accelerator.