Πρόγραμμα Arachne

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΩΝ ΑΒ

  • Mεθοδολογία για εξ’αποστάσεως αυτό-εκπαίδευση με τη χρήση πολυμέσων, στις Μεγεθύνσεις Πατρόν, βασισμένη σε απλοποιημένη μέθοδο ευρεσιτεχνίας, από την Aναστασία Bουγιούκα.
  • Ξεχάστε όλους τους χρονοβόρους σύνθετους υπολογισμούς που ταυτίζονται με τις μεγεθύνσεις πατρόν και επικεντρώστε την προσοχή σας στη σωστή αξιολόγηση και μεγέθυνση του στυλ.
  • Δημιουργήστε, σωστή τρισδιάστατη μεγέθυνση στα πατρόν σας σε όλα τα σχέδια, για ανδρικά, γυναικεία και παιδικά.
  • Το δεξί χέρι, κάθε Πατρονίστ-Μοντελίστ στη βιομηχανία του ενδύματος, που βοηθάει να επιτύχετε μεγεθύνσεις σε όλα τα είδη ρούχων σε πολύ σύντομο χρόνο.
  • Eλάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της μεθόδου, υπολογίζεται στις 120 ώρες σε διάρκεια 3,5 μηνών.