Επαγγελματικός Προσανατολισμός

O όμιλος ΣΙΤΑΜ-ΑΒ δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στην επαγγελματική εκπαίδευση υποστηρίζοντας σπουδαστές και νέους στην επαγγελματική τους πρόοδο.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου ΣΙΤΑΜ-ΑΒ που σχετίζονται με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό είναι τόσο εθνικές όσο και ευρωπαϊκές.

O όμιλος ΣΙΤΑΜ-ΑΒ δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στην επαγγελματική εκπαίδευση υποστηρίζοντας σπουδαστές και νέους στην επαγγελματική τους πρόοδο.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου ΣΙΤΑΜ-ΑΒ που σχετίζονται με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό είναι τόσο εθνικές όσο και ευρωπαϊκές.