Νέες Τεχνολογίες

Η ΣΙΤΑΜ-ΑΒ έχει εμπλακεί σε μία ποικιλία δραστηριοτήτων μεγάλου εύρους που εκτείνονται πέραν του ακαδημαϊκού. Παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και συχνά οργανώνει προχωρημένα σεμινάρια για την μετεκπαίδευση των εκπαιδευτών που εμπλέκονται.

Ασχολείται με ερευνητικά προγράμματα ανάπτυξης λύσεων σε συγκεκριμμένα θέματα για τη βελτίωση της διδακτικής διδικασίας.

Οργανώνει εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ευρώπη, οπως αυτά που υλοποιούνται μέσα από το πρόγραμμα Leonardo da Vinci και περιλαμβάνουν ανταλλαγές ανάμεσα σε Έλληνες, Άγγλους, Γάλλους και Γερμανούς καθηγητές από την ΣΙΤΑΜ–ΑΒ και άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα.

Επίσης διοργανώνει δημιουργικές επιδείξεις και εκθέσεις προωθώντας τη δουλειά νέων σχεδιαστών.

Ο όμιλός SITAM-AB είναι ο κύριος ανάδοχος στα προγράμματα Leonardo da Vinci που ονομάζονται TELESTIA (τέλος 2000), ARACHNE (τέλος 2001) και σε ανάπτυξη το TELESTIA II (-2006). Επίσης μόλις τελειωσε μέσα από το πρόγραμμα e Content του IST τo eTelestia (2004) και του απενεμήθη το European Quality Seal of Excellence Αward 2005 in Multimedia (Platinum).

Τα προγράμματα αυτά αφορούν την ανάπτυξη εργαλείων για εξάποστάσεως εκπαίδευση για επαγγελματική κατάρτιση στο ένδυμα και βασίζονται στις προτωποριακές μεθόδους ΑΒ.

Background Information Image

Υπόβαθρο των παραπάνω προγραμμάτων

Η ταχύτατη εξάπλωση της τεχνολογίας των υπολογιστών στη βιομηχανία του ενδύματος, επηρέασε την ποσότητα και την ποιότητα των προϊόντων που παράγονται, καθώς και στα επίπεδα των τιμών.

Οι εταιρείες ενδύματος για να κερδίσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα εστράφησαν στις χώρες με χαμηλό κόστος παραγωγής που κυρίως ευρίσκονταν έξω από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Αυτό είχε διπλή επίδραση. Από τη μιά μεριά ανέβασε την ανεργία, και από την άλλη οδήγησε στο μία σειρά από κύριες δεξιοτεχνίες (κλειδιά), που είχαν σχέση με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντος, να χάνονται.

Ο στόχος μας ήταν από τη μιά μεριά να καταγράψουμε τις δεξιοτεχνίες που χάνονταν, και από την άλλη να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την διαθέσιμη τεχνολογία με ένα ξεκάθαρο και ελκυστικό τρόπο για τις νέες γενιές.

Έγινε φανερή λοιπόν η ανάγκη για μία λύση που θα ενσωμάτωνε παραδοσιακές και απαραίτητες δεξιοτεχνίες, που γρήγορα χάνονται, μέσα σε προτωποριακές εκπαιδευτικές μεθόδους, χρησιμοποιώντας προχωρημένη τεχνολογία και μέσα για εξάποστάσεως εκπαίδευση, με τη δυνατότητα Ευρωπαϊκής αναγνώρισης, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που οι ταχύτατες αλλαγές στο εργατικό δυναμικό δημιούργησαν.

Τα CD-ROMs TELESTIA και ARACHNE έχουν αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας μία ποικιλία από προγράμματα δημιουργίας και τρέχουν σε κοινούς υπολογιστές με πολυμέσα.

Με όρους γνώσης της χρήσης των υπολογιστών ο χρήστης δεν χρειάζεται να έχει προηγούμενη γνώση. Παρ’όλα αυτά αν ο χρήστης έχει προηγούμενη γνώση θα βρεί τα μαθήματα μέσα από τα προγράμματα TELESTIA και ARACHNE σαν χρήσιμα ‘σνακ’ δεξιοτεχνιών χρησιμοποιώντας πολύ απλές αλλά ακριβείς διαδικασίες.

Μαζί με τον υπολογιστή ο χρήστης θα χρειαστεί το εργασιακό περιβάλλον που είναι κατάλληλο για την προσέγγιση μας ‘μαθαίνω φτιάχνοντας’. Αυτό περιλαμβάνει ένα τραπέζι εργασίας κοντά στον υπολογιστή μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό (κατάλληλο χαρτί, υλικά σχεδιασμού) μαζί με τα αντίστοιχα εργαλεία/γνώμωνες ΑΒ για κάθε μάθημα, π.χ.: